Dostihová stáj Alavis

Naše společnost úzce spolupracuje s mezinárodně známou stájí Valencio-Holčák.  Vítězem, ale není jen ten, kdo poráží ostatní v závodech, ale i ten kdo pomáhá, a proto je Alavis mnohdy poslední nadějí pro týrané, nemocné a zanedbané koně, kteří by jinak skončili na jatkách. Z tohoto důvodu jsme otevřeli vlastní stáj, která se v průběhu let bude postupně rozrůstat.

Stáj Alavis se může pochlubit hned třemi špičkovými anglickými plnokrevníky. Prvním z nich je dostihový kůň Chartum. Jeho výsledky je možné sledovat v průběhu celého roku ať už v televizi, na internetu nebo detailněji na našem Instagramu a Facebooku. Vedle Chartuma, který je naší nadějí na vítězství v rovinných dostizích je v naší stáji také nádherný Cheltenham, který se připravuje na překážkové dostihy a je připraven na dobré umístění i na Velké Pardubické. Dalším v řadě je Machr, který se specializuje na military neboli všestrannostní závody.

Chartum, Cheltenham, Machr

foto © Nela Rymešová, © Zuzana Zvěřinová

Toto jsou koně, kteří jsou na samém počátku jejich úspěšné životní dráhy, ale stáj Alavis má místo i pro koně, kteří svoji karieru buď už ukončili anebo je potkal nepříznivý osud. Jsme hrdi na to, že  jsme mohli vykoupit a najít nový domov pro pět kobylek a dvě hříbata, zanedbané a zubožené koně, kteří by bez naší asistence skončili na jatkách. 

Jak už bylo dříve napsáno, stáj Alavis budeme postupně rozšiřovat a rozšiřovat budeme i naši pomoc potřebným koním prostřednictvím vznikající nadace Alavis.

Informace o nadaci Alavis  poskytneme v průběhu roku 2019 tedy hned jak to bude aktuální.