12/9 2016
Péče o rány a jejich hojení pomocí vlhkého hojení ALAVIS™ Hemagel

Péče o rány a jejich hojení pomocí vlhkého hojení ALAVIS™ Hemagel

Péče o rány je velmi důležitá a správnou péčí dosáhneme rychlého a účinného hojení ran. Dnešní medicína ať veterinární či humánní považuje za moderní způsob hojení ran vlhké hojení. Co si pod pojmem vlhké hojení představit? Je-li rána udržována ve vlhkém prostředí, tak vzniká optimální prostředí pro buňky a probíhá vyšší míra epitelizace. Aktivita buněk ve vlhkém prostředí je vyšší a tím i proces hojení je rychlejší. Vlhké prostředí v ráně zlepšuje výměnu plynů, snižuje trauma v ráně a omezuje bolest v místě rány.

Pro udržení vlhkého prostředí v ráně zvířat je určen veterinární přípravek ALAVIS™ Hemagel, který obsahuje hydrofilní methakrylátový gel na bázi síťovaného kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu obsahujícího polymerně vázané stericky stíněné aminoskupiny. Tato patentovaná látka byla vyvinuta Ústavem Makromolekulární Chemie Akademie Věd ČR. Unikátní složení přípravku ALAVIS™ Hemagel umožňuje chemicky vázat kyslíkové radikály, které vznikají při zánětlivých procesech, urychluje proces hojení rány, snižuje riziko komplikovaného hojení a potlačuje bolestivost v ráně. Vytváří povrchovou vrstvu, která se chová jako druhá kůže, čímž napomáhá ochraně před vnějšími vlivy a vytváří příznivé prostředí pro hojení ran jak akutních, tak i ran chronických a hojí jak drobná poranění, tak i větší chronické rány. ALAVIS™ Hemagel lze aplikovat i na pooperační rány a je možné jej použít nejen u psů, koček, ale i u hospodářských a exotických zvířat.

ALAVIS™ Hemagel působí na ránu dvojím způsobem. Jednak absorbuje exsudáty z rány a jednak dodává do rány tekutiny. Exsudát a zánět tkáně vždy doprovázejí proces hojení a vlhké prostředí umožňuje buňkám epidermis migrovat přes serózní exsudát na povrch rány. Nejvyšší množství exudátu se vytvoří 48 hodin po poranění a zároveň je i největší míra zánětu. Zánět v tkáni vzniká na základě srážecích procesů, které uvolňují mediátory zánětu. ALAVIS™ Hemagel svým působením vytváří optimální prostředí pro ránu, udržuje zdravé bakteriostatické prostředí a napomáhá čištění rány. Pokud se ještě k tomu rána překryje obvazem, probíhá hojení za velmi příznivých podmínek.

Vlhké prostředí při léčbě ran je moderní a zároveň základní podstatou ošetřování. Stabilní vlhkost v ráně zabraňuje tvorbě strupu a tím pomáhá urychlovat proces hojení, přičemž je důležité ránu řádně očistit od bakteriální kontaminace, vytvořené tkáňové drti, fyzických nečistot, zejména od překážek hojení či zpomalujících hojení a je potřeba zajistit dobrou vaskularizaci rány. Na hojení rány se podílí celá řada biochemických procesů, migrace buněk a intenzivní buněčné proliferace. Optimální vlhké prostředí zlepšuje aktivitu těchto buněk. Při sekundárním hojení strupem vzniká výrazná jizva z důvodu, kdy vrchní vrstva kůže je zapojena do strupu, který se po vyhojení odlučuje spolu s povrchovými buňkami. Při hojení suchým strupem probíhá hojení zejména v hlubších vrstvách tkáně.

ALAVIS™ Hemagel díky svým vlastnostem prokázal, že:

  • chemicky váže kyslíkové radikály, které vznikají při zánětlivých procesech
  • vytváří optimální pH v ráně a tím napomáhá hojení
  • prověřená struktura gelu zabraňuje uvolňování částeček gelu do rány s následnou iritací
  • dodává vlhkost do rány
  • zabraňuje vysušování rány a tvorbě strupu
  • má savou schopnost a tím čistí znečištěné rány
  • snižuje bolestivost ran
  • podporuje uzavírání rány jizvou
  • již během ošetřování změkčuje a zlepšuje vzhled jizvy
  • je protizánětlivý

Připravila: MVDr. Tereza Šnepová

27/9 2018
ALAVIS™ CanabiFlex CBD – pomáhá proti zánětu a bolesti pohybového aparátu psů
ALAVIS™ CanabiFlex CBD – Váš nový pomocník v boji s bolestí a zánětem nejen pohybového aparátu psů
21/5 2018
veterinární přípravek ALAVIS Extra jemný šampon je novinkou na trhu
ALAVIS Extra jemný šampon
Stres domácích mazlíčků – výdobytek moderní doby?