12/9 2016
Nový Sanicell™ – obohacený o vitamin C a selen

Nový Sanicell™ – obohacený o vitamin C a selen

Veterinární přípravek Sanicell™ je určen pro posílení imunity, regeneraci jater a ochranu před nádorovým onemocněním pro psy a kočky.

Sanicell™ má velký význam v prevenci nádorových onemocněních, pro regeneraci jater, snižuje hladinu cholesterolu a triacylglycerolů, má výrazné antioxidační a detoxikační účinky, reguluje hladinu glukózy v krvi a díky vysokému chelatačnímu potenciálu IP6, kterým vyvazuje zejména ionty vápníku, je důležitý v prevenci močových kamenů. Tento přípravek, který obsahuje patentovanou směs inositolu, Ca2+ - Mg2+ a IP6 (inositolhexafosfátu), je nyní obohacen o vitamin C a selen. Obohacením o tyto dvě látky je potencován pozitivní účinek přípravku Sanicell™.

Přidáním vitaminu C se zvyšuje antioxidační účinek přípravku, což má velký význam pro ochranu buněk, neboť vitamin C dokáže ovlivnit tokoferolový radikál, který se následně změní na tokoferol. Tokoferol neboli vitamin E je považován za velmi významný antioxidant. Chrání buňky před oxidačním stresem a účinky volných radikálů, proto pomáhá zpomalovat stárnutí buněk a prokazatelně působí i jako prevence proti nádorovému bujení. Vitamin E dále podporuje činnost nervového systému a zlepšuje hojení ran.V organismu se stává vitamin E součástí membrán, kde působí v první linii obrany proti peroxidaci polyenových kyselin buněčných membrán. K peroxidaci nenasycené mastné kyseliny dochází po reakci s volným radikálem, který napadne dvojnou vazbu mastné kyseliny. Důležitou vlastností radikálových reakcí je to, že jsou řetězové - bez obranných mechanismů by brzy došlo k výraznému narušení membrány a narušení nebo ztrátě funkce, která by mohla vést k nevratnému poškození buňky nebo k jejímu zničení. Nejvíce se vyskytuje v membránách buněk, které jsou vystavené působení kyslíku, v dýchacím systému a také v membránách červených krvinek. Protože tokoferoly mají schopnost darovat vodíkový atom, přenesením vodíku z fenolové skupiny na volný peroxiradikál zastavují radikálové řetězové reakce. Kromě svého antioxidačního působení tokoferoly podobně jako cholesterol, stabilizují membránové struktury, ovlivňují propustnost membrány pro malé molekuly a působí jako inhibitor proteinkinasy C. Vitamin C je také důležitý pro tkáňové dýchání, podporuje vstřebávání železa a stimuluje tvorbu bílých krvinek. Další význam vitaminu C spočívá v metabolismu aminokyselin, zejména hydroxylysinu a hydroxyprolinu, tudíž podporuje syntézu kolagenu, který má význam pro pevnost cévních stěn, pevnost vazivového aparátu, vývoj kostí, chrupavek a zubů a podporuje růst.

Selen rovněž přidaný do Sanicellu™ působí jako antioxidant, který chrání před účinky volných radikálů a zvyšuje činnost imunitního systému, současně se podílí na tvorbě enzymu glutathionperoxidáze, který je nutný k metabolismu tuků. Při nedostatku selenu se snižuje stimulace lymfocytů, klesá aktivita NK-buněk a klesá tvorba interferonu. Interferony jsou cytokiny, které hrají důležitou roli při regulaci imunitního systému, při buněčné proliferaci a diferenciaci. Jsou to glykoproteiny tvořené především buňkami imunitního systému, ale i jinými buněčnými typy jako jsou např. fibroblasty. Syntéza interferonů je vyvolána patogenními či nádorovými podněty. Vesměs všechny interferony se do určité míry podílí na antivirové odpovědi imunitního systému a svým působením vyvolávají v buňkách antivirový stav. Existují 3 skupiny interferonů a díky svým antivirovým a imunomodulačním vlastnostem jsou v klinické praxi využívány k léčbě některých nemocí. NK-buňky se řadí mezi lymfocyty, jsou přirozenou nespecifickou imunitou. NK-buňky jsou schopné zabít nádorové buňky či buňky napadené viry. Nádorové buňky či buňky napadené viry likvidují buď spontánně bez porovnání specifických protilátek se strukturami na povrchu cílové buňky anebo přes ADCC mechanismus (antipody-dependent cell-mediated cytotoxicity). NK-buňky jsou vybaveny dvěma typy receptorů. Jeden receptor aktivuje cytotoxicitu (tzv. lektinový receptor) a cílová buňka je zničena a druhý receptor rozpoznává MHC a cytotoxicitu vypíná. Pokud je tedy NK-buňkou na povrchu druhé buňky rozpoznán komplex MHC, je buňka ponechána na živu a není zlikvidována. Zlikvidována je naopak buňka, která tento komplex MHC nemá. Buňky bez MHC komplexů jsou napadené virem či se jedná o nádorové buňky. Dostatečné množství selenu v organismu také příznivě ovlivňuje činnost jater a vstřebávání hořčíku z krmiva. Navíc přítomnost selenu v organismu zmírňuje toxické účinky rtuti, olova, arsenu a kadmia.

Dr Abulkalam M. Shamsuddin, M.D., PhD, profesor patologie na School of Medicine University of Maryland v Baltimore, kombinoval inositol a Cal Mag IP6. V této kombinaci IP6 ztrácí jeden nebo více fosfátů (P) a může vzniknout důležitější IP3. IP3 je klíčový regulátor buněčného růstu, kontroluje množení buněk a jejich diferenciaci, což je nejdůležitější právě u nádorových onemocnění. Sanicell™ se významně uplatňuje při procesu apoptózy v rakovinné buňce. Rakovinná buňka nepřijímá signál apoptózy a Sanicell™ patří mezi látky, které jsou schopny nádorové buňce tento apoptický signál „vnutit“. K dalšímu ničení rakovinných buněk slouží NK (natural killers) buňky, jejichž aktivita se při podání přípravku Sanicell™ zvyšuje. Užíváním tohoto přípravku lze podpořit ochranu, zejména hojně rozšířené rakoviny mléčné žlázy.

Kombinace IP6 a inositolu byla signifikantně účinnější u různých typů karcinomu, než kterákoli ze dvou látek samotná.

Připravila: MVDr. Tereza Šnepová

Vítěz Velké pardubické Hegnus je trochu porcelánový. Ale hodně chce, říká trenér Holčák
29/10 2020
Hegnus - vítěz Velké pardubické
Šampionem za tři roky
16/6 2020
kazuistiky k veterinárnímu přípravku ALAVIS Sanicell
ALAVIS™ Sanicell – případy z praxe