24/5 2017
SAM–e  (S–adenosylmethionin)  a jeho přínos pro zdraví geriatrických psů a koček

SAM–e (S–adenosylmethionin) a jeho přínos pro zdraví geriatrických psů a koček

SAM–e (S-adenosylmethionin) je látka přirozeně se vyskytující v tělech živočichů. Vzniká v játrech z aminokyseliny methioninu, kterou psi i kočky přijímají v potravě. Při nedostatečné výživě, onemocnění jater nebo u starých a chronicky nemocných zvířat však nemusí být jeho přísun dostačující.

S-adenosylmethionin se v těle účastní celé řady chemických reakcí především prostřednictvím přeměny na glutathion, který se uplatňuje  jako významný  antioxidant (chrání buňky před oxidačním stresem a volnými kyslíkovými radikály) a pomáhá tak například i při hojení ran.

SAM-e obsahuje síru a methylové skupiny. Díky tomu se účastní syntézy neurotransmiterů. Nerotransmitery jsou chemické látky, vznikající v nervovém systému, sloužící k předávání informací mezi nervovými buňkami nebo mezi nervovými a svalovými buňkami.

Proto lze SAM-e využít při poruchách tzv. kognitivních funkcí u  psů a koček.

Mezi kognitivní funkce (rozpoznávací funkce) patří procesy jako jsou učení, paměť nebo rozhodování. Centra pro tyto procesy jsou uložena v různých částech mozku.

Poruchy kognitivních funkcí u psů a koček se nejčastěji projevují:

  •          zhoršeným rozpoznáváním – nepoznávání členů rodiny
  •          dezorientací – ztrácení se ve známém prostředí; bezcílná chůze; narážení do překážek
  •          zhoršením hygienických návyků – pomočování se doma
  •          změnami spánkového cyklu – noční bdění, často spojené s neklidem, vokalizací  a projevy dezorientace

Tyto změny mohou vyústit v tzv. geriatrickou (stařeckou) demenci. Za demenci považujeme stav, kdy je narušení kognitivních (rozpoznávacích) funkcí závažnější, než odpovídá věku a zdravotnímu stavu.

Posouzení závažnosti stavu náleží veterinárnímu lékaři. Který na základě klinického vyšetření a laboratorních testů (hematologického a biochemického vyšetření krve, vyšetření moči) doporučí vhodný veterinární přípravek nebo další vyšetření (MRI, CT) v případě podezření na závažné neurologické onemocnění (nádorové onemocnění, zánět) nebo specializované laboratorní testy při podezření na onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (nadledvinky, štítná žláza).

Mezi doporučené veterinární přípravky patří  Alavis Sammy, obsahující SAM-e (S-adenosyl methionin) 200 mg, Silybin (extrakt z ostropestřce mariánského) 24 mg.

Přípravek je tak velmi vhodný pro:

  •          geriatrické a chronicky nemocné psy a kočky
  •          pacienty s projevy demence
  •          při zhoršení jaterních  funkcí (zvýšení jaterních enzymů, záněty jater a žlučových cest, nádorové změny jater; otravy aj.).

Připravila: MVDr. Hana Kovandová

16/6 2020
kazuistiky k veterinárnímu přípravku ALAVIS Sanicell
ALAVIS™ Sanicell – případy z praxe
12/9 2019
ALAVIS™ Celadrin Emulgel – Pohotová pomoc při bolestivosti pohybového aparátu koní a psů
ALAVIS™ Celadrin Emulgel – Pohotová pomoc při bolestivosti pohybového aparátu koní a psů
Nová komplexní kloubní výživa pro koně - ALAVIS™ Triple Blend Extra silný + Cannabis CBD Extrakt 700 g