12/9 2016
Pojivová tkáň a její úskalí

Pojivová tkáň a její úskalí

Pojivová tkáň je mezenchymálního původu, jenž se mění dle potřeby na vazivo, chrupavku a kosti. Pojivo je vždy tvořeno dvěmi složkami – buňkami a mezibuněčnou hmotou, která obsahuje část vláknitou a amorfní. Vláknitá část je tvořena fibrilárními bílkovinami a amorfní základní substancí zvanou matrix, kterou představují glykosaminoglykany zformované do tvaru proteoglykanů, strukturní glykoproteiny matrixu a fibronektin.

Na degradaci glykosaminoglykanů se podílí celá řada enzymů. Mezi exoglykosidásy patří β–glukuronidasa, která z GAG odštěpuje zbytek kyseliny glukuronové, dalšími pak jsou xylosidasa, iduronidasa, galaktosidasa. Na GAG dále působí velké množství sulfatas a proteas. Nejvýznamnější endoglykosidásou je hyaluronidasa. Degraduje hyaluronát na několik oligosacharidů a tím dochází k rychlému poklesu viskozity extracelulárního prostoru.
K poškozování kloubní chrupavky a kloubních tkání dochází také mechanicky a pomocí mediátorů zánětu – prostaglandin E2, bradykinin, histamin, interleukin 1, TNF a volné radikály.

Mezi nejdůležitější chondroprotektivní látky patří glukosamin sulfát a chondroitin sulfát. Obě tyto látky se řadí mezi SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drug of Osteoartroza) – symptomaticky modifikující léky s dlouhodobým účinkem. Dlouhodobé podávání těchto látek zpomaluje, ne-li zastavuje postup artrotických změn v kloubu. 
Chondroitin sulfát se řadí mezi proteoglykany – polysacharidy charakterizované obsahem aminocukrů (hexosaminů) a uronových kyselin (glukuronové a iduronové). Má charakteristickou významnou schopnost vázat ve tkáni vodu, čímž zabezpečuje mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Rovněž má jistý podíl na regulaci metabolismu chondrocytů a byl potvrzen jeho protizánětlivý efekt. Částečně desulfatované a depolymerizované frakce chondroitin sulfátu snižují chemotaxi, fagocytózu i exkreci lysozomálních enzymů leukocytů a zároveň chrání membrány před oxidačním působením z okolí. 
Glukosamin sulfát je nízkomolekulární látka skládající se ze dvou molekul glukózy, dvou aminoskupin a jedné sulfátové skupiny. Je výchozím substrátem pro syntézu glykosaminoglykanů. Rychlost jeho produkce je také limitujícím krokem tohoto procesu. Jeho další funkcí je inhibice kolagenázy a fosfolipázy A2, enzymů klíčových pro destrukci artrotické chrupavky a dále zvyšuje stupeň sulfatace chrupavky. Inhibicí tvorby volných radikálů působí protizánětlivě. Glukosamin sulfát má protektivní účinek na chondrocyty poškozené IL-1, TNF a léčbou nesteroidními antiflogistiky či dexametazonem. Vysoké koncentrace glukokortikoidů snižují schopnost fibroblastů syntetizovat proteiny pojivové tkáně, zejména kolagenu.

Velmi osvědčená je kombinace glukosamin sulfátu s látkou MSM, kdy MSM podporuje zabudování glukosamin sulfátu do struktur kloubní chrupavky. MSM a glukosamin sulfát mají synergický účinek a jejich společným podáváním vymizí bolestivost v kloubu a zvýší se jeho pohyblivost. Látka MSM má výrazný protizánětlivý účinek – inhibuje produkci prozánětlivých cytokinů. Statisticky významné je snížení prostaglandinu E2 a interleukinu 1. Látka MSM dále působí analgeticky, antiedematózně, vazodilatačně, antioxidačně a detoxikačně, dále potlačuje svalové křeče a zpevňuje kolagen disulfidovými můstky.

Připravila: MVDr. Tereza Šnepová

Vítěz Velké pardubické Hegnus je trochu porcelánový. Ale hodně chce, říká trenér Holčák
29/10 2020
Hegnus - vítěz Velké pardubické
Šampionem za tři roky
16/6 2020
kazuistiky k veterinárnímu přípravku ALAVIS Sanicell
ALAVIS™ Sanicell – případy z praxe